Allach

W przypadku islamu i religii muzułmańskiej określenie to odnosić będzie się do osoby Boga, według Koranu, Bóg ten jest tożsamym bezpośrednio z starotestamentowym Bogiem Abrahama, Izaaka oraz Jakuba. Allach jest jedynym arabskim słowem, w przypadku którego wymawiana jest głoska Ł, z tego też powodu na przykład u Sienkiewicza będziemy mogli spotkać się z pisownią Ałłach. Znaczenie samego słowa także jest ciekawe, gdyż wcześniej wykorzystywane było przez pogan do określania innych bóstw, oprócz tego także chrześcijańscy arabowie określali tym mianem swojego Boga. Tak naprawdę różnica pomiędzy Bogiem Ojcem, Jahwe, a Allachem jest żadna, są to tak naprawdę ci sami bogowie, jednak pod różnymi nazwami. Według religii islamu Allach to jedyny z samoistnych bytów, który jest stwórcą całego wszechświata i jednocześnie posiada najwyższą władzę. Cały świat będzie podlegał przemianom, gdyż w każdej z chwil tworzony jest on całkowicie na nowo, a wszystkie z prawd kierujących światem wywodzić będą się bezpośrednio z woli i mądrości posiadanych przez samego Allacha. Popularny cytat z Koranu, który jest jednocześnie zaliczany do pięciu filarów islamu to: „Nie ma innego Boga prócz Boga Jedynego (czy też Allacha), a Mahomet jest jego Prorokiem”.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Bogowie

 
 

Share this Post