Allach

W islamie termin ten będzie się bezpośrednio odnosił do jedynego Boga, według Koranu jest on utożsamiany z Bogiem starotestamentowym, czyli bogiem hebrajczyków i jednocześnie chrześcijan. Samo słowo posiada bardzo długą i bogatą historię, wykorzystywali go także arabowie wyznań pogańskich i chrześcijańskich do określania swoich bogów. Allach podobnie jak Bóg Ojciec u chrześcijan i Elohim, czy też Jahwe, u Żydów oznaczać będzie boga stwórcę, który odpowiedzialny jest za ukształtowanie i stworzenie świata oraz stworzenie samego człowieka. Nie jest on jednak biernym obserwatorem cały czas ingeruje w ludzkie życie, karząc za złe uczynki, pokazując właściwą drogę oraz zmieniając świat. Islamiści twierdzą i wierzą, że wszystkie zmiany na ziemi są właśnie wynikiem działalności samego Allacha, wszystkie procesy zachodzące w przyrodzie i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych. Samo słowo Allach wywodzić będzie się z języka arabskiego i oznaczać jedynego boga, w ujęciu czysto monoteistycznym.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Allach

 
 

Share this Post