Filary islamu

Każdy z muzułmanów kierowany jest w swoim życiu przez pięć obowiązków, które zwane będą pięcioma filarami islamu. Traktowane będą one bardzo poważnie przez wyznawców głównego nurtu tejże właśnie religii, przede wszystkim chodzi tutaj o sunnitów oraz szyitów. Wiele ugrupowań innego pochodzenia, na przykład lewitów będzie uważać je tylko za swojego rodzaju zalecenia oraz symbole, a nie ścisłe nakazy, których należy się trzymać. Pierwszy z filarów, czyli szahada będzie włączać człowieka formalnie do wspólnoty muzułmańskiej. Bardzo często wymogiem będzie także obecność imama, czyli kapłana, choć przyjmowanie islamu jest tak naprawdę sprawą bezpośrednio pomiędzy samą osobą wierną a bogiem. W przypadku jednak kiedy jest to niemożliwym, nie istnieje takowy obowiązek. Na niektórych z portali internetowych proponuje się nawet przyjęcie islamu bezpośrednio poprzez internet, gdzie wymagane jest przeczytanie szarady oraz kliknięcie potwierdzenia. Olbrzymia grupa autorytetów religijnych nie będzie jednak zgadzała się z takowym podejściem. Oprócz tego islam, według dużej grupy badaczy każdy przyjmować będzie jeszcze przed momentem swojego narodzenia, dopiero po nim ludzie zaczynają się od niego odwracać, szahada to więc tylko i wyłącznie sformalizowane potwierdzenie wiary każdego wyznawcy islamu. Pozostałe filary winny być wypełniane przez każdego z muzułmanów i są jedną z form wyznawania swojej wiary. Tylko osoby, które przyjęły islam przed momentem śmierci nie będą musiały ich wypełniać.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Allach

 
 

Share this Post