Islam

Według muzułmanów Allach jest jedynym bytem, który można określić jako samoistny, jednocześnie odpowiedzialny jest za stworzenie wszechświata, oprócz tego włada on nim. Cały świat podlegać będzie ciągłym przemianom, gdyż w każdym momencie tworzony jest on na nowo Wynika więc z tego, że Allach nie próżnuje, tylko cały czas ma wpływ na nasze życie. Wszystkie prawa świata natomiast wywodzić będą się bezpośrednio z woli i mądrości samego Boga właśnie. Jednym z ważniejszych aspektów modlitewnych muzułmanów jest wyznanie wiary, które opierało będzie się o sentencję, że nie ma innego Boga prócz Boga Jedynego, czy też Allacha, a Mahomet jest jego prorokiem. Wyznanie to stanowić będzie jeden z pięciu filarów wiary islamskiej, czyli zasad, które spełniać w przeciągu swojego życia musi każdy z islamistów. Każdy muzułmanin będzie musiał oddawać Allachowi bezwarunkową część i jednocześnie bezwzględnie poddawać się jego woli właśnie oraz wyrokom, które zsyła na człowieka. Bóg jest jednym i jedynym, a jego wszechwładza oraz panowanie są niepodzielnym. Dla każdego muzułmanina jednym z największych grzechów jest szrik, czyli oddawanie czci innym bogom oprócz niego samego, co za tym idzie także przejście na inną wiarę. Islam krytykować będzie między innymi poglądy chrześcijan dotyczące Jezusa jako syna bożego, czy też dogmat trójcy świętej, jednak uznaje go jako jednego z proroków Allacha. Sama istota boskości określana jest przez Koran, o wiele szerzej niż przez samą biblię poprzez prawie sto atrybutów, zwanych także imionami Allacha. Ich kolejność będzie ściśle uporządkowaną, gdzie pierwszych z przymiotników określających jest miłościwy.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Allach

 
 

Share this Post