Mahomet

Mahomet jest z pewnością jedną z kluczowych postaci dla całej religii muzułmańskiej, jest on w końcu jej twórcą oraz głównym prorokiem. Oprócz tego odpowiedzialny jest on za założenie pierwszej islamskiej wspólnoty religijnej, która następnie przekształciła się w państwo o ustroju teokratycznym. Muzułmanie obecnie wierzą, że jest on największym i ostatnim z proroków jedynego Boga, czyli Allacha, a święta księga muzułmanów, czyli Koran została mu przekazana bezpośrednio przez samego Boga podczas licznych objawień. Mahomet będzie też bardzo często określany mianem wysłannika Allacha. Po wspomnieniu jego imienia islamiści przeważnie będą dodawali także pozdrowienie pokój z nim. Podobnie jak w przypadku samego Boga także w przypadku Allacha istnieje wiele przymiotników określających jego samego, tak zwanych szlachetnych imion. Część odłamów islamu sugeruje, że nadmierna cześć oddawana Mahometowi jest zbędną, gdyż będzie ona podważała i rozmywała podstawowe zasady religii monoteistycznej.

Warto przeczytać także: Życiorys Mahometa – zyciorysy.info/mahomet/

 
 

Więcej artykułów w kategorii Allach

 
 

Share this Post