Bóg Ojciec

Bóg Ojciec jest jedną z trzech osób boskich, stanowiących jedność i czczonych przez większość z chrześcijańskich wyznań. Tożsamy będzie hebrajskiemu Bogu opisywanemu w księdze rodzaju, pierwotnie utożsamiano go ze srogim, ale i jednocześnie sprawiedliwym sędziom. Jest on ojcem drugiej osoby trójcy, czyli słowa bożego, które wcielone zostało w człowieczą postać, czyli Jezusa Chrystusa, według wiary chrześcijańskiej oczywiście. Od ojca i syna pochodzić będzie natomiast trzecia z osoby trójcy, a mianowicie duch święty. Według tradycyjnego interpretowania trójcy przez większą część wyznań chrześcijańskich trzy te postaci będą jedną bożą substancją, ale równocześnie trzema hipostazami, czyli oddzielnymi osobami. Poprzez stworzenie człowieka, wcielenie Mesjasza i jego odkupienie ludzkości Bóg Ojciec określany jest właśnie mianem Ojca wszystkich ludzi. Religia ta uznawana jest za monoteistyczną, chociaż dla osób z nią niezwiązanych wydawać mogłaby się w pełni politeistyczną, między innymi z powodu trzech postaci Boga w trójcy świętej, całego pocztu świętych, archaniołów i tym podobnych elementów, które także są postaciami sakralizowanymi i posiadają ponadludzkie umiejętności, możliwości i zdolności. Bóg Ojciec, czy też Pan Bóg jest nieśmiertelnym, pojęcie czasu go nie dotyczy, znajduje się on ponad nim, oprócz tego jest wszechwiedzącym i wszechmogącym, co z resztą często wyznawane jest w aktach wiary przez chrześcijan, gdzie wyznań chrześcijańskich jest na chwilę obecną dosyć dużo.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Bogowie

 
 

Share this Post