Bóg ojciec

Inaczej znany będzie pod mianem Pana Boga, jest jedną z trzech osób boskich, które czci większość z wyznań chrześcijaństwa. Pierwotnie utożsamiany był on ze srogim i gniewnym, ale jednocześnie sprawiedliwym sędzią. Stanowi on pochodzenie drugiej z osób trójcy, czyli słowa bożego, które wcielone zostało w postać ludzką, a mianowicie Chrystusa, który staje się wybawicielem ludzkości poprzez swoją śmierć na krzyżu. Od ojca i syna natomiast pochodzi trzecia z osób trójcy świętej, a mianowicie duch święty, który symbolicznie przedstawiany jest w postaci gołębicy. Według większości interpretacji trójcy świętej trzy z tych postaci będą stanowiły jedną substancję, a mianowicie Boga, ówcześnie pozostając oddzielnymi hipostazami. Poprzez stworzenie człowieka, a następnie wcielenie słowa w postać Jezusa, Bóg bardzo często określany jest mianem ojca wszystkich ludzi. Przypisuje się mu stworzenie świata oraz ciągłe panowanie nad nim. Posiada on także szereg innych cech, a mianowicie wszechwiedzę, wszechmoc, nieśmiertelność (tak naprawdę znajduje się on poza czasem i trwa cały czas).

 
 

Więcej artykułów w kategorii Bóg Ojciec

 
 

Share this Post