Chrześcijaństwo

Chrześcijaństwo jest religią, z którą bezpośrednio powiązana będzie postać Boga Ojca oraz całej trójcy świętej. To właśnie z tejże religii, zapoczątkowanej przez pojawienie się na ziemi dwa tysiące lat temu Jezusa Chrystusa miejsce mają wszystkie chrześcijańskie dogmaty mówiące o nieskończoności i wszechwiedzy Boga oraz jego trój istocie. Chrześcijaństwo definiuje się jako objawioną oraz monoteistyczną religię, posiadającą swoją świętą księgę. Będzie ona zakładała wierzenia w jednego Boga, który jest jednocześnie stwórcą wszechrzeczy. Większość chrześcijan wyznawać będzie właśnie dogmat trójcy świętej, czyli trynitarzy, na mocy którego Bóg składa się z trzech spójnych i jednocześnie rozdzielnych postaci, a mianowicie Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha świętego.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Bóg Ojciec

 
 

Share this Post