Syn Boży

Syn Boży według większości z wyznań czysto chrześcijańskich będzie uznawany za drugą z osób stanowiących świętą trójcę, która wywodzi się bezpośrednio od Boga Ojca, nie jest istotą stworzoną, ale zrodzoną. Uznawany jest także jako Syn samego Boga, jednak nierówny mu i niedzielący się z Bogiem tejże samej natury, taki pogląd wystawiają jednak tylko i wyłącznie niektóre z wyznań. Według większości chrześcijan natomiast za sprawą ducha świętego miało miejsce bezpośrednie wcielenie słowa, czyli Syna Boga w człowieka i jego narodzenie jako Jezusa Chrystusa. Jego zadaniem poprzez własną śmierć krzyżową i zmartwychwstanie było zbawienie ludzkości z doczesnych grzechów i otworzenie dla ludzi bram niebieskich do momentu ponownego zstąpienia Jezusa na ziemię, który według Biblii nazywany jest dniem ostatecznym. Oprócz tego chrześcijanie wyznają, że syn boży jest całkowicie równym w swoim bóstwie Ojcowi i duchowi świętemu, a oprócz tego w swoim majestacie, wieczności i wszechmocy. Będzie on w pełni Bogiem oraz jednocześnie w pełni człowiekiem, jedną z osób, na które składać będzie się ludzkie ciało oraz boska dusza, czyli tak naprawdę dwie sprzeczne natury. Tutaj tkwi główny fenomen wiary katolickiej, która będzie opierała się nie na dokładnym poznaniu tychże zależności, ale na głębokiej wierze, gdyż według dogmatów pojęcie Boga ludzkim umysłem jest niemożliwym, tak samo jak jego decyzje oraz korki podejmowane od stworzenia świata, aż do teraz.

Warto przeczytać: Jezus Chrystus – biografia

 
 

Więcej artykułów w kategorii Bóg Ojciec

 
 

Share this Post