Trójca święta

Jest to jedne z dogmatycznych określeń, które stwierdzać będzie że bóg w przypadku chrześcijaństwa jest troistym, istnieje jednocześnie jako trzy osoby, pozostając jednocześnie jednym i scalonym bytem. Wszystkie z trzech osób rozumiane są jako te, które posiadają jedną bardzo istotną naturę, a nie jedynie natury przybliżone do siebie. Od rozpoczęcia trzeciego wieku doktryna trójcy świętej była formułowaną w sposób, który wyrażał, że istnieje jeden bóg w trzech osobach i w jednej substancji, a mianowicie Ojciec, Syn oraz pochodzący od nich Duch święty. Wiara w trójcę jest wyznawana przez wyczystki z kościołów katolickich i prawosławnych oraz większość głównych wyznań reformacyjnych, między innymi luteranów, kalwinistów, metodystów i prezbiterian. Dogmat ten będzie więc stanowić jedną z centralnych prawd wiary w przypadku teologii chrześcijaństwa. Formuła świętej trójcy zatwierdzona została już bardzo wcześnie, bowiem na początku wieku czwartego podczas trwania soboru w Nicei. Na mocy tego właśnie soboru trój jedyny Bóg objawiać będzie się człowiekowi w trzech postaciach, jednak wszystkie z nich stanowią jedynego Boga. Do jego cech zaliczyć można wszechmoc, nieskończoność oraz wieczność. Poszczególne z osób będą tożsamymi co do samej swej natury, ale stanowią także oddzielne jednostki, tak zwane hipostazy, różniące się od siebie pochodzeniem oraz relacjami pomiędzy sobą. Sam Bóg Ojciec pochodzi od nikogo jest istniejącym w bezkresie, od niego pochodzi zrodzony z słowa i z Boga Syn, czyli Chrystus, a Duch święty czyli trzecia z osób stanowiąc trójcę od Ojca oraz Syna.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Bóg Ojciec

 
 

Share this Post