Bogowie

Pojęcie boga, czy też bóstwa będzie bardzo istotnym w przypadku aspektów nadprzyrodzonych w naszym życiu, które będą leżały u podstaw większości znanych nam obecnie religii i wierzeń. Zajmować będzie się nimi teologia, ale oprócz tego także filozofia. Ze względu na to, że rozumienie tego pojęcia jest bardzo różnicowanym trudno będzie podać całkowicie jednoznaczną definicję. Jako najbardziej różniące się od siebie, trzeba będzie wyodrębnić te definicje, które używane będą przez popularne religie, zarówno te mono jak i politeistyczne, deistyczne, panteistyczne i wiele, wiele innych. Najbardziej powszechnym pojęciem będzie pojęcie boga, pod którym rozumieć będziemy pojęcie istoty, które są przedmiotem kultu religijnego. Czasem mianem bogów określać będzie się tylko niektóre z takowych istot, dla innych rezerwując określenia półbogów, herosów, świętych i tym podobnych. W przypadku religii chrześcijańskiej będziemy mówili o Bogu Ojcu, w przypadku muzułmanów będzie to Allach, grecy wierzyli w Zeusa, jako głównego, znajdującego się na szczycie panteonu boga. Bogowie często posiadają wiele charakterystycznych dla siebie cech, a mianowicie nieśmiertelność, wszechpotężność, wszechobecność, wszechmiło sierdzie, wszechwiedzę i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Bogowie

 
 

Share this Post