Budda

W bezpośrednim tłumaczeni z sanskrytu budda będzie oznaczał przebudzonego oraz oświeconego. W innym ujęciu pojęcie to oznacza oczyszczonego z emocji o podłożu negatywnym z jednocześnie właściwości umysłu, które są w pełni rozwiniętymi i jednocześnie doskonałymi. Słowo budda oprócz tego posiadać będzie dwa znaczenia. W zakresie zawężonym odnosi się bezpośrednio do założyciela buddyzmu, czyli Buddy Siakjamuniego. Oprócz tego istnieje znaczenie o o wiele bardziej ogólnikowym ujęciu, gdzie chodzić będzie o jakichś innych buddów, czyli osoby oświecone, którym udało się osiągnąć stan nirwany. Według buddyjskich nauk Budda nie będzie tylko postacią historyczną, ale przybierać będzie także formę trzech ciał Buddy. Jednocześnie z momentem kształtowania się cech społecznych buddyzmu, który przybiera formę bardziej filozoficzno-społeczną niż tak naprawdę religijną miejsce miało odejście of klasztornej formy tego wyznania. Zaczęła kształtować się całkowicie nowa z form, która nazywana jest świeckim wyznawcą.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Budda

 
 

Share this Post