Dharma

Po swoim oświeceniu Budda rozpoczyna nauczać Dharmy, która miała prowadzić bezpośrednio do oświecenia, stanowiącego podstawę buddyzmu w dzisiejszym ujęciu. Reszta życia przez buddę spędzona została na wędrówce po Indiach oraz nauczaniu zasad swej religii właśnie. Nie stworzył on jednak spójnej hierarchii, ani także nie decydował się na spisanie zasad buddyjskich, do końca swojego życia pozostając tylko i wyłącznie wędrownym kaznodzieją. Między innymi dlatego i z wielu innych powodów buddyzm do dzisiaj nie będzie posiadał elementu, który uznany mógłby być za świętą księgę oraz nie wyróżniamy żadnej instytucji władczej, która ma prawo wydawania ostatecznych sądów dotyczących prawd wiary. Według tradycji Budda miał udzielać trzech różnych zestawów nauk Dharmy, dotyczących praw przyczynowości, pustości oraz wszystkich pozostałych przejawień. Trzy z tych cykli obejmować będą całość nauk buddyzmu, które przekazywane są obecnie przez wszystkie z buddyjskich szkół. W wieku osiemdziesięciu lat budda zapada w chorobę po spożyciu jednego z posiłków i umiera w dzisiejszym mieście Kasi. Miało to miejsce na długo wcześniej niż podaje legenda, co przewidywało miejsce i czas jego śmierci. Przez dzisiejsze praktyki budda nie jest opisywany tylko i wyłącznie jako jedna z postaci historycznych, ale obrazuje się go także jako trzy ciała buddy.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Budda

 
 

Share this Post