Ośmioraka ścieżka

Ośmioraką ścieżkę będziemy mogli z całą pewnością zaliczyć do fundamentalnych pojęć buddyzmu. Zgodnie z czwartą szlachetną prawdą, którą budda miał wygłosić podczas jednego ze swoich pierwszych kazań droga do oświecenia składała będzie się z ośmiu części, a mianowicie słusznego poglądu, myślenia, słowa, czynu, żywota, dążenia, skupienia oraz medytacji, gdzie ta ostatnia z pewnością jest jedną z ważniejszych. Ścieżka ta będzie dawała jednocześnie podziału buddyzmu na trzy z fundamentalnych praktyk, a mianowicie dyscyplinę moralną, medytację i mądrość w doskonałym ujęciu. Dopiero spełnienie tych wszystkich elementów i odrzucenie ludzkich i ziemskich potrzeb daje możliwość przejścia w najwyższy stan poznania, czyli nirwany, do którego dążą wszyscy buddyści.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Budda

 
 

Share this Post