Stan Buddy

Inaczej stan ten określany będzie mianem trzech ciał buddy. Zgodnie z naukami budda jest jednością z samym absolutem jednak oprócz tego przejawiać będzie się w świecie dualistycznym tak aby móc wyzwalać wszystkie z istot. Stąd też pochodzić będą trzy ciała buddy, które określane są mianem Dharmakei, Sambhogakai oraz Nirmanakai. W niektórych z klasyfikacji mowa jest także o większej ilości ciał samego buddy. Oprócz tego stosowany jest bardzo często termin rupakai, który oznaczać będzie ciało formy. Pojęcie ta mogą być niezrozumiałymi dla osoby spoza świata buddyzmu, jednak łączą się one z sobą i scalają w jedną spójną całość.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Budda

 
 

Share this Post