ISKCON

Jest to skrót od angielskiej nazwy, która w tłumaczeniu na język polski oznaczała będzie międzynarodowe towarzystwo świętości Kriszny. Powszechnie znany będzie znany jako hare Kriszna, czyli jedna z tradycji religijnych, która określana jest mianem odłamu wisznuizmu. Członkowie tego właśnie towarzystwa, którzy otrzymali swoje święcenia, mogą to być zarówno mnisi jak i mniszki zobowiązani będą do przestrzegania kilku z zasad, a mianowicie wegetarianizmu, niestosowania środków odurzających, czyli wszelkiego rodzaju używek, ograniczenia swojego życia seksualnego tylko i wyłącznie do małżeństwa, powstrzymywania się od hazardu i wielu, wielu innych tym podobnych elementów. Jednym z nich będzie między innymi intonowanie codziennie prawie dwa tysiące razy maha mantry.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Kriszna

 
 

Share this Post