Kriszna

Kriszna jest jednym z bogów w hinduizmie. Opisywany jest oprócz tego jaki najwyższa z istot i najwyższych bogów. Zgodnie z podobnymi interpretacjami takimi jak między innymi bengalska odmiana winszuizmu. Kriszna uważany jest za wszystkie inkarnacje, czy też mówiąc inaczej zstąpienia boga na ziemię. Procy tego podawana jest informacja, że Kriszna jest ósmym awatarem samego Wisznu. Kriszna oraz powiązane z nim związane opowieści pojawiają się w wielu filozoficznych i teologicznych dzieł pochodzenia hinduskiego. Chociaż opisy te będą często różniły się od siebie szczegółami, powiązanymi między innymi z tradycjami i kulturą to czysto ogólnikowa charakterystyka zawsze będzie taką samą. Opisuje ona między innymi inkarnację oraz boskie wcielenie, czasy dzieciństwa, młodość, a następnie los wojownika oraz nauczyciela tłumów. Sama religia hinduska będzie bardzo rozbudowaną i może być trudną do zrozumienia przez osoby spoza niej, między innymi z powodu licznych powiązań pomiędzy poszczególnymi bóstwami i ich regionalnych kultów, co będzie miało wpływ na liczne różnice pomiędzy hierarchią poszczególnych bogów oraz bożków.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Kriszna

 
 

Share this Post