Mahabharata

Jest to z pewnością jeden z najbardziej obszernych i najstarszych epickich poematów, który obecnie znany jest współczesnym. Miejsce jego powstania to starożytnie Indie, z tego też powodu zapisany jest on w sanskrycie. Liczy on około sto tysięcy czterowierszy, co powoduje, że jest wielokrotnie dłuższy od Iliady i odysei razem wziętych. Będzie on opowiadał między innymi o współzawodnictwie pomiędzy dwoma rodami, które zakończone zostało trwającą osiemnaście dni bitwą, na polach świętego dzisiaj miejsca, które stało się centrum licznych indyjskich pielgrzymek. W szeregach jednej ze stron znalazł się Kriszna, syn królewskiej dynastii, który zauważając rezygnację jednego ze swoich przyjaciół przed rozpoczęciem bitwy udziela mu filozoficznych wykładów. Oprócz tego wyjaśniać będzie jedne z podstawowych nurtów jogi, a mianowicie karmę i bhakti i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Kriszna

 
 

Share this Post