Tradycja bhakti

Bhakti, czyli inaczej mówiąc oddanie, nie będzie ograniczało się w hinduizmie tylko i wyłącznie do jednego bóstwa, jednak Kriszna staje się postacią boską, której kult cechować będą szczególne aspekty dewocyjne oraz ekstatyczne. Wyznawczy Kriszny wierzyć będą w tak zwaną boską zabawę, czy też dokładniej mówiąc w jej idee, która spełniać ma zasady wszechświata. Wszystko nacechowane będzie więc wzajemną miłości pomiędzy bogiem a jego wyznawcami, przy jednoczesnym przekroczeniu barier kultu od strony formalnej, różnić będą się więc od czci, która oddawana jest pozostałym z awatarów Wisznu. Ruch bhakti, czyli inaczej mówiąc wyznawców Kriszny zapoczątkowanych został na przełomie siódmego oraz ósmego wieku naszej ery. Najwcześniejsze dzieła, którego go dotyczą spisane zostały przez alwarów, a także znajdują się w popularnych hinduskich pieśniach. Ruch ten bardzo szybko rozprzestrzeniał się na kolejne części Indii oraz pierwsze ze szkół teologicznych. Współcześnie kult Kriszny rozprzestrzenia się także poza tereny Indii w inne rejony świata i obecnie praktykowany będzie między innymi w europie, w każdej z ameryk, Rosji i na czarnym lądzie. Do głównych propagatorów tego właśnie ruchu zaliczyć będziemy mogli ISKCON, czyli Międzynarodowe Towarzystwo świadomości Kriszny. Jego rozwój na terenach zachodnich zapoczątkowany został przez jednego z guru, który rozpoczął pisanie o Krisznie w języku angielskim, przyczynił się więc między innymi do rozprzestrzeniania filozofii wisznickiej.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Kriszna

 
 

Share this Post