Bogowie egipscy

Egipt, szczególnie starożytny należał do jednych ze starszych cywilizacji, w których obowiązywało wielobóstwo. Każdy bóg lub bożek posiadał swój zakres obowiązków i spraw, którymi się zajmował. Ubierali się oni w specyficzny sposób i najczęściej w Egipcie nie byli oni typowymi ludźmi, którzy stali się bogami, ale raczej bogami, którzy po prostu zeszli na ziemię, aby pomóc ludziom i od czasu do czasu wracali do siebie. Jednocześnie należy tutaj zaznaczyć, że bogowie egipscy ze starożytnego Egiptu wielokrotnie posiadali ludzkie ciało, ale głowy ich przykrywały maski lub po prostu były one w formie zwierzęcej. Częściowo miało się to odnosić do kwestii, którymi się oni zajmowali bądź też miały one reprezentować sobą cechy lub przynajmniej jedną, główną cechę, którą charakteryzował się dany bóg. Wśród ważniejszych egipskich bogów należy wymienić między innymi: Aken, Ozyrys, Onuris, Anubis, Ptah, Horus, Rem, Re, Amon, Izyda, Impet, Set, Seszat, Serapis, Bes, Mandulis, Tatenen, Szu i wielu innych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Bóstwa Egipskie

 
 

Share this Post