Harihana

Jest to połączenie Wisznu oraz Siwy. Hari odnosi się do Wisznu, a Hara do Siwy. Część pierwsza znajduje się po prawej stronie, a Siwy po lewej dla obserwatora. Przedstawia się go tak że w prawej ręce trzyma trójząb, atrybut Siwy, a z kolei w lewej konch lub dysk, który jest atrybutem Wisznu. Po lewej często prezentowany jest też byk Nandu, z którym podróżuje Siwa, a po prawej Lakszmi, swoista towarzyszka Wisznu. Jest to bóstwo głównie tych hinduistów, którzy chcą w swoich wierzeniach łączyć tradycje wisznuizmu i siwaizmu.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Bóstwa Hinduskie

 
 

Share this Post