Bóstwa rzymskie

W mitologii rzymskiej było wiele bóstw. Praktyki obrzędowe wyróżniają dwie kategorie bóstw czyli bóstwa rodzime oraz bóstwa nowe. Pierwotne bóstwa państwa rzymskiego wiążą się z tytułami kapłanów i świętymi stałymi kalendarza rzymskiego. Nowe bóstwa zostały wprowadzone później w okresie historycznym w historycznych momentach wprowadzane w odpowiedzi na dany kryzys lub zapotrzebowanie. Do wczesnych bogów zaliczali się bogowie wzywani przy okazji różnych czynności jak zbiorów, a jego imię wywodziło się od czasownika opisującego daną czynność. Bóstwa takie zalicza się do pomocniczych, obok których wzywano znaczniejszych bogów. Poszczególne bóstwa wiązały się z praktycznymi potrzebami życia codziennego, czyli Pales strzegł pastwiska, Saturn zasiewów, Ceres wzrostu upraw, Pomona owoców, Jowisz za deszcze, Mars bogiem działalności mężczyzn, wojny, a Kwirynus opiekunem społeczności zbiorowej podczas pokoju. Z czasem bóstwa te przesiąkły tak dobitnie i dokładnie do kultury i tradycji europejskiej, że istnieją one do dzisiaj nawet w codziennym naszym życiu.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Bóstwa

 
 

Share this Post