Allach

 • Działalność

  Działalność

  W czasach wieku szóstego oraz siódmego naszej ery Mahomet nie był jedynym z proroków działających wśród społeczności arabskiej. W czasie tym znajdowali się oni w momencie kiedy kształtował się feudalizm, […]

  continue reading →
   
 • Mahomet

  Mahomet

  Mahomet jest z pewnością jedną z kluczowych postaci dla całej religii muzułmańskiej, jest on w końcu jej twórcą oraz głównym prorokiem. Oprócz tego odpowiedzialny jest on za założenie pierwszej islamskiej […]

  continue reading →
   
 • Pięć filarów

  Pięć filarów

  Wiara muzułmańska opierała będzie się o pięć filarów wiary, pierwszy z nich to jej wyznanie, czyli znana wszystkim dobrze sentencja mówiąca że nie ma Boga prócz Allacha, a Mahomet jest […]

  continue reading →
   
 • Filary islamu

  Filary islamu

  Każdy z muzułmanów kierowany jest w swoim życiu przez pięć obowiązków, które zwane będą pięcioma filarami islamu. Traktowane będą one bardzo poważnie przez wyznawców głównego nurtu tejże właśnie religii, przede […]

  continue reading →
   
 • Atrybuty Allacha

  Atrybuty Allacha

  Allach posiada dziewięćdziesiąt dziewięć atrybutów, które są niejako jego innymi imionami, czy też nazwami, pod którymi jest określany. Będzie to o wiele szersze ujęcie niż w przypadku chrześcijaństwa, który określa […]

  continue reading →
   
 • Islam

  Islam

  Według muzułmanów Allach jest jedynym bytem, który można określić jako samoistny, jednocześnie odpowiedzialny jest za stworzenie wszechświata, oprócz tego włada on nim. Cały świat podlegać będzie ciągłym przemianom, gdyż w […]

  continue reading →
   
 • Allach

  Allach

  W islamie termin ten będzie się bezpośrednio odnosił do jedynego Boga, według Koranu jest on utożsamiany z Bogiem starotestamentowym, czyli bogiem hebrajczyków i jednocześnie chrześcijan. Samo słowo posiada bardzo długą […]

  continue reading →