Mitologia chińska

 • Tianlong

  Tianlong

  Tianlong, czy też Tien-long to dosłownie smok nieba, inaczej niebiański smok, stworzenie pochodzące bezpośrednio z chińskiej mitologii. Należeć będzie do jednego z podstawowych typów chińskich smoków, których wyróżnić można dziewięć. […]

  continue reading →
   
 • Współczesność

  Współczesność

  Obecnie wierzenia dotyczące chińskiego smoka będą pojawiającymi się bardzo rzadko. Wydawać może się ogromną rzadkością, by którykolwiek z mieszkańców Chin przyznawał się do widzenia smoka w rzeczywistości. Kult smoka jako […]

  continue reading →
   
 • Autorytet monarchy

  Autorytet monarchy

  Smoki zawsze stanowiły autorytet władzy monarchicznej w Chinach. Jeden z legendarnych władców tego kraj, a mianowicie Huang Di, przed końcem swojego panowania ogłosił iż udało mu się zdobyć nieśmiertelność, jako […]

  continue reading →
   
 • Stworzenie mityczne

  Stworzenie mityczne

  Z pochodzenia pierwotnego, smok chiński ewoluuje powoli jednak konsekwentnie do roli stworzenia mitycznego i legendarnego. W czasach niektórych dynastii, między innymi Han, wyobrażenia dotyczące smoków przedstawiane były przeważnie w postaci […]

  continue reading →
   
 • Kult smoka

  Kult smoka

  Obecnie cały czas toczone są spory, dotyczące bezpośredniego pochodzenia chińskiego smoka. Bardzo duża grupa naukowców jednak skłonna będzie do stwierdzenia, że pierwotna rola smoka była zbliżoną do dzisiejszej. W najstarszej […]

  continue reading →
   
 • Smok

  Smok

  Chińskie smoki to stwory pochodzące bezpośrednio z mitologii tego kraju, z której przeniosły się także do kultur innych krajów azjatyckich. W europie znane będą często pod nazwą smoków orientalnych. W […]

  continue reading →
   
 • Mitologia Chińska

  Mitologia Chińska

  Chińska mitologia jest dość specyficzną. W jej skład będą wchodzić wydarzenia opisywane przez szeroką gamę różnego rodzaju legend. Ważną rolę odgrywają w niej bóstwa, mityczne stwory oraz inne postaci, których […]

  continue reading →