Mitologia słowiańska

  • Światowid zbruczański

    Światowid zbruczański

    Światowid ze Zbrucza to potoczne określenie oraz nazwa jednego z kamiennych posągów, który w wieku dziewiętnastym został wyłowiony z jednego z lewych dopływów Dniestru, a mianowicie rzeki Zbrucz. Posąg ten […]

    continue reading →
     
  • Posągi

    Posągi

    Z całą pewnością większa część miejsc kultu oraz świątyń wyposażona była w posągi, które przedstawiały bóstwa pogańskie, niektóre wykonane były w kamieniu, większa ich część jednak w drewnie. Prawdopodobnie najczęściej […]

    continue reading →
     
  • Miejsca kultu

    Miejsca kultu

    Miejsca kultu Słowian będą zlokalizowane przeważnie na wzniesieniach i otwartych przestrzeniach, często tworzone były także sztuczne nasypy, które traktowano jako specyficzne miejsca kultu. Dokładniejsze informacje jednak trudno znaleźć badacze bowiem […]

    continue reading →
     
  • Forma wszechświata

    Forma wszechświata

    Jednym z kluczowych elementów każdego systemu wierzeń jest zespół mitów oraz przekonań, które dotyczyć będą konstrukcji wszechświata w połączeniu ze światem ziemskim oraz zaświatami. Słowianie najczęściej wyobrażali sobie kosmos, czy […]

    continue reading →
     
  • Demonologia

    Demonologia

    Problemy z odtworzeniem słowiańskiej mitologii nie będą dotyczyły jednego z jej fragmentów, a mianowicie demonologii, która zajmowała wśród ludów zamieszkujących tereny słowiańskie bardzo ważne miejsce. Kościół w procesie chrystianizacji występował […]

    continue reading →
     
  • Stworzenie świata

    Stworzenie świata

    Podstawą większości mitologii oraz religii będzie mit kosmogoniczny, czyli ten, który dotyczy stworzenia świata. Ma on za zadanie wytłumaczenie w jaki sposób świat został stworzony, dlaczego oraz przez kogo. Do […]

    continue reading →
     
  • Mitologia słowiańska

    Mitologia słowiańska

    Mitologia słowiańska będzie charakterystycznym zbiorem mitów, wierzeń oraz praktyk związanych z kultem bóstw wśród Słowian w okresie przed masową chrystianizacją. Obecnie wyznania słowiańskie będziemy zaliczali do religii politeistycznych, gdzie w […]

    continue reading →