Chrześcijaństwo

 • Antrytrynitaryzm

  Antrytrynitaryzm

  Ten specyficzny nurt doktrynalny będzie nastawiony przeciwko Trójcy świętej, co sugeruje nam już sama nazwa. W tym przypadku nauka dotycząca Trójcy świętej jest całkowicie odrzucaną, co zapoczątkowane zostało już w […]

  continue reading →
   
 • Protestantyzm

  Protestantyzm

  Protestantyzm zaliczany jest do jednych z podstawowych gałęzi religii jaką jest chrześcijaństwo, na którą składać będą się różnego rodzaju wyznania religijne, które kształtowały się na skutek ruchów reformacyjnych, rozpoczętych przez […]

  continue reading →
   
 • Katolicyzm

  Katolicyzm

  Katolicyzm z całą pewnością zaliczyć będziemy mogli do największej grupy jeśli chodzi o wyznania chrześcijańskie, posiadający doktrynę teologiczną głoszoną przez kościoły rzymsko, wschodnio, tradycyjno oraz starokatolickie. Oraz całokształt niezależnych i […]

  continue reading →
   
 • Prawosławie

  Prawosławie

  Wyróżnić będziemy mogli cztery podstawowe kościoły chrześcijańskie pomiędzy, którymi jednym z nich będzie właśnie kościół prawosławny. Prawosławie powstało w wyniku rozłamu w kościele chrześcijańskim w połowie wieku jedenastego na skutek […]

  continue reading →
   
 • Podstawy wiary

  Podstawy wiary

  Chrześcijaństwo to religia, która jest objawioną i monoteistyczną, zakłada ona wiarę, w jednego Boga, który jest stwórcą świata. Większość chrześcijan wyznaje dogmat mówiąc, że Bóg ywstępuje w trzech osobach i […]

  continue reading →
   
 • Chrześcijaństwo

  Chrześcijaństwo

  Chrześcijaństwo jest obecnie największą religią monoteistyczną na świecie i największą religią w ogóle, skupia ona najwięcej wiernych z różnych związków wyznaniowych. Opiera się ona na wierze w mesjanizm syna Bożego, […]

  continue reading →