Religie

 • Ananda Marga

  Ananda Marga

  Jest to ogólnoświatowa obecnie już organizacja społeczna oraz duchowa, która założona została ponad pół wieku temu w Indiach. Za swoją misję wyznanie te uważać będzie przede wszystkim niesienie pomocy, tym […]

  continue reading →
   
 • NRM

  NRM to skrót od angielskiej nazwy służącej do określenia nowych ruchów religijnych, które są klasyfikowane zbiorowo jako związki wyznaniowe, zazwyczaj propagujące specyficzny dla siebie światopogląd, filozoficzny, czy też czysto religijny. […]

  continue reading →
   
 • Postać Jezusa

  Postać Jezusa

  Religia jaką jest judaizm, o wiele starsza od chrześcijaństwa, bardzo niewiele uwagi poświęca postaci Jezusa Chrystusa oraz jego misji. Dla wyznawców judaizmu Jezus nie jest ani Mesjaszem, ani też jego […]

  continue reading →
   
 • Góra synaj

  Góra synaj

  Góra Synaj, inaczej zwana jest także Górą Mojżesza. Mieści się ona w Egipcie, a jej wysokość to ponad dwa tysiące metrów nad poziomem morza. Góra ta posiada bardzo duże znaczenie […]

  continue reading →
   
 • Gwiazda dawida

  Gwiazda dawida

  Gwiazda Dawida, bardzo często nazywana jest także tarczą dawidową. Jest to jeden z najważniejszych symboli narodu żydowskiego oraz religii narodowej, jaką jest judaizm. Gwiazda ta składa się z sześciu ramion, […]

  continue reading →
   
 • Symbole religijne

  Symbole religijne

  Każda religia posiada swoje charakterystyczne symbole, czy też przedmioty, które kojarzone są właśnie z nią. W przypadku judaizmu będzie to przede wszystkim menora oraz gwiazda Dawida. Menora to nic innego […]

  continue reading →
   
 • Historia

  Historia

  Dokładne opisanie historii judaizmu z pewnością jest trudnym zadaniem, gdyż religia ta posiada już ponad cztery tysiące lat, przez ten okres w jej obrębie wydarzyło się wiele, ewoluowała ona i […]

  continue reading →
   
 • Judaizm

  Judaizm

  Judaizm zaliczany jest do jednych z największych oraz najstarszych religii monoteistycznych. Data jego powstania i ukształtowania się w formie zbliżonej do dzisiejszej przypada na około dwa tysiące lat przed naszą […]

  continue reading →
   
 • Imam

  Imam

  W dosłownym tłumaczeniu z języka arabskiego imam oznaczać będzie przywódcę. Władca kraju określany może być mianem imama, niemniej jednak termin ten odwoływać będzie się przede wszystkim do przywódcy religijnego w […]

  continue reading →
   
 • Duchowni

  Duchowni

  W przypadku islamu sunnickiego nie wyróżnimy odrębnej grupy duchownych. Imam nie jest kapłanem lecz jednym z członków całej społeczności wiernych, który jednak wybrany jest do prowadzenia modlitw. Imam nie musi […]

  continue reading →