Religie

 • Szahada

  Szahada

  Szahada oprócz tego, że jest znakiem religijnym islamu to dodatkowo stanowi ona muzułmańskie wyznanie wiary, które jest jednym z pięciu obowiązków każdego muzułmanina. Składać będzie się ze słów w języku […]

  continue reading →
   
 • Symbole

  Symbole

  Właściwym symbolem islamu jest tak zwana szahada. Znacznie częściej jako symbol tejże religii wykorzystywany jest półksiężyc. Z czysto historycznego punktu widzenia jest to niewłaściwe, gdyż półksiężyc nie był symbolem religii, […]

  continue reading →
   
 • Początki historii

  Początki historii

  Osoba, która uważana jest za proroka oraz jednocześnie twórcę islamu, czyli Mahomet, żyła na przełomie wieku szóstego oraz siódmego naszej ery. Miejscem jego urodzenia była Mekka, gdzie zajmował się on […]

  continue reading →
   
 • Islam

  Islam

  Islam jest definiowany jako monoteistyczna religia, która jest drugą co do ilości wyznawców na świecie, zaraz po chrześcijaństwie. Słowo islam w języku arabskim oznaczać będzie oddanie się Bogu. Na początku […]

  continue reading →
   
 • Antrytrynitaryzm

  Antrytrynitaryzm

  Ten specyficzny nurt doktrynalny będzie nastawiony przeciwko Trójcy świętej, co sugeruje nam już sama nazwa. W tym przypadku nauka dotycząca Trójcy świętej jest całkowicie odrzucaną, co zapoczątkowane zostało już w […]

  continue reading →
   
 • Protestantyzm

  Protestantyzm

  Protestantyzm zaliczany jest do jednych z podstawowych gałęzi religii jaką jest chrześcijaństwo, na którą składać będą się różnego rodzaju wyznania religijne, które kształtowały się na skutek ruchów reformacyjnych, rozpoczętych przez […]

  continue reading →
   
 • Katolicyzm

  Katolicyzm

  Katolicyzm z całą pewnością zaliczyć będziemy mogli do największej grupy jeśli chodzi o wyznania chrześcijańskie, posiadający doktrynę teologiczną głoszoną przez kościoły rzymsko, wschodnio, tradycyjno oraz starokatolickie. Oraz całokształt niezależnych i […]

  continue reading →
   
 • Prawosławie

  Prawosławie

  Wyróżnić będziemy mogli cztery podstawowe kościoły chrześcijańskie pomiędzy, którymi jednym z nich będzie właśnie kościół prawosławny. Prawosławie powstało w wyniku rozłamu w kościele chrześcijańskim w połowie wieku jedenastego na skutek […]

  continue reading →
   
 • Podstawy wiary

  Podstawy wiary

  Chrześcijaństwo to religia, która jest objawioną i monoteistyczną, zakłada ona wiarę, w jednego Boga, który jest stwórcą świata. Większość chrześcijan wyznaje dogmat mówiąc, że Bóg ywstępuje w trzech osobach i […]

  continue reading →
   
 • Chrześcijaństwo

  Chrześcijaństwo

  Chrześcijaństwo jest obecnie największą religią monoteistyczną na świecie i największą religią w ogóle, skupia ona najwięcej wiernych z różnych związków wyznaniowych. Opiera się ona na wierze w mesjanizm syna Bożego, […]

  continue reading →