Święta Żydowskie

 • Pesach

  Pesach

  Inne nazwy to Pajsoch lub Pejsach. Jest to święto obchodzone na pamiątkę wyzwolenia Żydów z niewoli egipskiej. Trwa siedem dni, a w diasporze osiem dni. Zaczyna się od czternastego dnia […]

  continue reading →
   
 • Tamurz

  Tamurz

  Inną nazwą jest Siedemnasty dzień Tamuz. Jest to dzień postu. Rozpoczyna on trzytygodniową żałobę. Określane są one jako dni pomiędzy nieszczęściami. Mają one upamiętnić zdobycie i zniszczenie przez Nabuchodonozora Jerozolimy […]

  continue reading →
   
 • Rosz ha-Szana

  Rosz ha-Szana

  Inaczej można pisać ową nazwę jako Rosz Haszana lub po prostu jako Nowy Rok. Jest to pierwszy dzień żydowskiego kalendarza. Ma on upamiętnić stworzenie świata i sąd Boży. Trwa ono […]

  continue reading →
   
 • Chanuka

  Chanuka

  Inaczej piszę się to też jako Chanukka. Jest to święto trwające osiem dni zaczynając od dwudziestego piątego dnia miesiąca Kiszew. Ma ono upamiętnić powstanie Machabeuszy pod wodzą Judy Machabeusza. Najważniejsze […]

  continue reading →
   
 • Jom kippur

  Jom kippur

  Inaczej dzień ten określa się jako Dzień Pojednania. Jest to jedno z najważniejszych świąt żydowskich. Ma ono charakter pokutny. Czasami praktykowane jest również symboliczne biczowanie się. W innych regionach praktykuje […]

  continue reading →
   
 • Purim

  Purim

  Jest to święto obchodzone czternastego dnia miesiąca adar lub w drugim miesiącu adar odnośnie roku przestępnego. Upamiętnia ono uchronienie Żydów przed zagładą w perskim imperium Achemenidów za panowania Artakserksesa I. […]

  continue reading →
   
 • Święta żydowskie

  Święta żydowskie

  Tym terminem określa się praktycznie wszystkie święta, które obchodzone są przez wyznawców właśnie judaizmu, jak i pozostałych niereligijnych Żydów w większości przypadków. Są one bowiem nie tylko o charakterze religijnym, […]

  continue reading →