Mitologia aztecka

Jeśli chodzi o dokładne określenie i opisanie wierzeń wyznawanych przez plemienia Mezoameryki to sprawa w tym przypadku będzie bardzo trudną w niektórych aspektach wręcz niemożliwą. Do najważniejszych czynników, które utrudniać będą jej dokładne zbadanie zaliczymy przede wszystkim brak konkretnych pisemnych przekazów, problem z odczytaniem niektórych z nich, wielowątkowość przekazów, które czasami wykluczają się oraz nakładanie się na siebie różnych kultur, powodujące wymieszanie obyczajowości oraz tradycji, szczególnie że przez wyżynę Meksyku przewinęło się naprawdę wiele ludów różnego rodzaju. Według dużej grupy badaczy Aztekowie przejmowali wierzenia wcześniejszych ludów, jednak to właśnie Aztekowie są tak wyrazistą cywilizacją, że im przypisywać będzie się całą mitologię, tych właśnie terenów. Same wyznania Azteków także nie były jednorodnymi, podziały powodowane były między innymi z powodu zróżnicowania norm i obrzędów, które dotyczyły poszczególnych warstw w społeczeństwie, z drugiej strony dużą rolę odgrywała wieloetniczność mieszkańców tychże właśnie terenów. Kapłani prowadzili jednak dążenia do ujednolicenia religii, tworząc panteon azteckich bóstw, stawiając jedno z nich na czele z nich, ustanawiając je najważniejszym. Starania te jednak nie zostały dokończone, gdyż przerwał je najazd konkwistadorów i w końcu zagłada całej cywilizacji.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Mitologia aztecka

 
 

Share this Post