Quetzalcoatl

Quetzalcoatl uważany jest za najważniejszego, czy też jednego z najważniejszych bogów w przypadku plemion Azteków i całej tej właśnie cywilizacji. Przedstawiany jest on przeważnie jako wąż o ptasich piórach. Uznawany jest oprócz tego za bóstwo wody i płodności i opiekuna jednego z miesięcy w azteckim kalendarzu. Został on urodzony przez boginię, dziewicę, znaleźć można tutaj więc dosyć duże analogie do religii chrześcijańskiej. Toczył on walki z innymi bogami, gdyż sprzeciwił się praktykom składania ofiar z ludzi był jednoczesnym zwolennikiem samodoskonalenia się pod względem moralnym. Zmuszony został w końcu do opuszczenia rodzinnego miasta, gdzie wędrował i nauczał przez kolejnych dwadzieścia lat. Opuszczał on miasto w towarzystwie najbardziej oddanych uczniów, następnie nakazał im powrót oraz głoszenie i szerzenie jego nauki dopóki to on właśnie nie powróci. Jedna z wersji głosi, że ofiarował on swoje Zycie za ludzi spalając się na ofiarnym stosie, a jego dusza uniosła się do nieba i zamieniła w wieczorną gwiazdę, tak nazywali bowiem Aztekowie planetę Wenus. Od momentu tego ludzie oczekiwali jego cudownego powrotu. Jak widać są to kolejne podobieństwa co do religii chrześcijańskiej. Bóg ten występował także w wierzeniach majów, nosił tam imię Kukulkana, czy też jasnego słońca, albo światła. Tak naprawdę w zależności od regionu i ludności jego przydomki mogły być różnymi.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Mitologia aztecka

 
 

Share this Post