Świat

Opierając się na azteckich wierzeniach największa władza przypadała ometeotlowi, inaczej znany jako dwa Bóg, składający się z dwóch pierwiastków męskiego i jednocześnie żeńskiego. Zasiadał on na najwyższym niebie, których według podań jest trzynaście, czy też dziewięć występują bowiem różnice w przekazach. Bóg ten stanowiąc jedność dwóch postaci, ale jednocześnie zaznaczając ich odrębność spłodził czwórkę synów, którym powierzył, czy też powierzyli właśnie stworzenie świata. Dwaj stari synowie polecili wykonanie tejże pracy młodszym braciom. Stworzyli oni na samym początku ogień i połowę słońca. Następnym ich dziełem był już bezpośrednio człowiek, któremu nakazali pracować w polu, a kobietom powierzone zostały warsztaty tkackie oraz ziarna kukurydzy. Kolejnych ich dziełem było stworzenie kalendarza, tak aby czas podzielony był na miesiące, dni. Kolejne ich dzieła to między innymi kolejne poziomy nieba i bogów, które je zamieszkiwali. Ziemia na samym początku zamieszkiwana była przez gigantów, jednak postanowiono, aby zaludniona została ona całkowicie od nowa. Stworzenie świata według tej mitologii jest bardzo pokrętnym i nie do końca jasnym, opisywane są kolejne walki bóstw powodujące niszczenie jednego świata i tworzenie kolejnego, gdzie w końcu poświęcają oni sami swoje życie by wprawić ten kolejny znowu świat w ruch. Z drugiej jednak strony są oni nieśmiertelnymi i pojawiać będą się także w innych mitach, występować będą więc pewne nieścisłości.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Mitologia aztecka

 
 

Share this Post