Ludzka egzystencja

Wierzenia basków opierały się na zbiorze kilku następujących zasad, które jednocześnie wyznaczały ludzką moralność. Do najważniejszych z nich zaliczyć będziemy mogli zaliczyć zakaz kłamstwa, kradzieży, bycia wyniosłym, przechwalania się, oprócz tego istniała konieczność szanowania bliźnich oraz bycia uczciwych.Za nieprzestrzeganie tychże zasad na człowieka spaść mogła kara ze strony nadprzyrodzonych sił jeszcze za życia, czy też bezpośrednio po śmierci, kiedy dusza błąkałaby się po świecie. Baskowie wierzyli, że śmierć nie jest końcem życia, tylko przejściem w jego niematerialną formę. Przyczyną śmierci w ich wierzenia było albo nawiedzenie przez demony, czy też duchy chorób, albo też padnięcie ofiarą czarów oraz przekleństwa. Człowiek w momencie swojej śmierci opanowywany był przez złe moce, które stawały się silniejsze od tych mocy dobrych, które chroniły organizm. W momencie jeśli człowiek umierał wśród rodziny i w swym rodzinnym domu, wtedy otwierano drzwi oraz okna, aby dusza miała ułatwiony moment opuszczania ciała. Po śmierci w niematerialnej formie dusza trafić mogła do świata podziemnego, mogła jednak także pozostawać pomiędzy bliskimi, z którymi wcześniej się zamieszkiwało. Śmierć członka rodziny była bardzo ważnym wydarzeniem, na długi okres wszyscy zaprzestawali swoich obowiązków, o śmierci jednego z krewnych informowano wszystkie zwierzęta znajdujące się w gospodarstwie. W przypadku już samej ceremonii pogrzebowej najważniejszą rolę odgrywała zawsze pani domu.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Mitologia baskijska

 
 

Share this Post