Mitologia baskijska

Mitologia baskijska będzie uporządkowanym zbiorem wierzeń dawnych Basków, które posiadają zabarwienie wyraźne politeistyczne. W największym stopniu mitologia ta wywodziła będzie się z okresu starożytności. Postać jednej z głównych bogiń Mari z baskijskich wierzeń, która z resztą przetrwała do dziś, będzie postacią powstałą z powodu wyraźnie widocznych wpływów chrześcijańskich i także nacisków wierzeń okolicznych ludów przez okresem chrześcijaństwa i chrystianizacji. Z drugiej jednak strony w wielu praktykowanych w dzisiejszym czasie na tych terenach obrzędach chrześcijańskich zauważyć będzie można wpływy oraz elementy wywodzące się z baskijskiej mitologii. Ślady mitologii będą oprócz tego cały czas obecne w mentalności samych basków oraz w ich kulturze. Będzie się między innymi wywodziło z tego powszechne poszanowanie siły fizycznej i jej cenienie ponad umiejętności intelektualne. Oprócz tego Baskowie tępić będą przebiegłość uważając ją za domenę złych istot oraz ludzi. Mitologia baskijska nie jest może tak rozbudowana jak grecka, czy też rzymska, będzie tak także iż zachowało się o wiele mniej źródeł z nią związanych, jednak także zawiera szereg ciekawych historii oraz mitów.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Mitologia baskijska

 
 

Share this Post