Postrzeganie świata

Świat utożsamiany był przez basków z wszechświatem i miał być on na tyle wielki, że nawet słońce nie mogło dotrzeć do jego najdalszych krańców i zmęczone swoją całodniową podróżą, zanurzało się w wodach na zachód od Baskonii. Istniały w tym czasie dwa kryteria podziału świata, pierwsze z nich dzieliło świat na domenę dobra oraz zła, które utożsamiano jednocześnie z dniem i nocą oraz światłem i ciemnością. Drugie kryterium to trzy kolejne sfery, sfera podziemia, która należała do dobrych i złych duchów jak i osób zmarłych, powierzchnia ziemi, która zamieszkana była przez istoty dobre oraz ludzi i często odwiedzana przez mieszkańców podziemi, a oprócz tego istniała jeszcze strefa trzecia czyli niebo, która należała jedynie do księżyca raz słońca, czasami odwiedzana była przez jedne z najpotężniejszych bóstw.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Mitologia baskijska

 
 

Share this Post