Mitologia celtycka

Podobnie do innych europejskich ludów rozwijających się w epoce żelaza, Celtowie zaliczali się do politeistycznych grup kulturowych. Niektóre z pośród ich mitów przetrwały do dzisiaj w nienaruszonej formie, a celtycka mitologia wpłynęła na kształtowanie się cywilizacji europejskiej w czasach nowożytnych. Mitologia celtycka może być podzielona na trzy główne części, czy też grupy wierzeń, powiązanych ze sobą. Wyróżniamy bowiem mitologię goidelską, brytańską na wyspach oraz brytańską kontynentalną. Na początku warto także zapamiętać, że kultura Celtów nie była tak ciągła ani też jednorodna jak na przykład w przypadku kultur łacińskiej i greckiej. Według wiedzy, którą obecnie posiadamy każde z plemion, które zamieszkiwało rozległe obszary wysp brytyjskich miało swoje własne bóstwa. Bardzo niewiele sposób ponad kilkuset znanych nam obecnie bóstw było czczonych rzeczywiście.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Mitologia

 
 

Share this Post