Kulty celtyckie

Pierwsi z Celtów nie wznosili swoim bogom świątyń, niektóre z gajów natomiast uważane były przez nich za święte i godne tego, aby mogły otrzymać miano miejsc kultu. Niektóre z drzew same uważane były za święte. Ważność drzew w religii celtyckiej uwidacznia między innymi fakt, że sama nazwa jednego z największych plemion odwoływała będzie się do drzewa cisowego, a w mitach irlandzkich pojawiają się takie imiona jak syn cisu, czy też syn ostrokrzewu. Celtowie zaczęli budować świątynie dopiero w okresie silniejszych wpływów rzymian, a zwyczaj ten przeszedł następnie na plemiona germańskie. Pisarze rzymscy podkreślali, że Celtowie mieli składać ofiary z ludzi na szeroką skalę. W źródła irlandzkich nie ma niezbitych faktów na ten temat, a większość informacji to fakty opisywane po czasie oraz pogłoski. Niewiele odkryć archeologicznych dałoby szansę na ich potwierdzenie, większość współczesnych historyków uważa więc, że ludzkie ofiary w kulturze tej było rzadkim zjawiskiem. Mówiąc o celtach trzeba wspomnieć także o druidach oraz bardach. Ci pierwsi pełnili rolę szamanów, która była charakterystyczna dla wszystkich wczesnych społeczności europejskich. Bardowie natomiast mieli za zadanie wychwalanie czynów oraz odwagi wojowników danego plemienia. Kultura celtycka nie jest zaliczana do historycznej, co oznacza, że nie posiada spisanej historii, była ona bowiem przekazywana ustnie.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Mitologia celtycka

 
 

Share this Post