Mitologia celtycka

Podobnie jak inni z europejczyków w epoce żelaza, tak samo Celtowie należeli do grupy ludów politeistycznych, wszystko zaczęło się jednak zmieniać w momencie chrystianizacji. Niektóre spośród celtyckich mitów do dnia dzisiejszego przetrwały w praktycznie nienaruszonej formie, a sama mitologia celtycka posiadała ogromny wpływ na nowożytną cywilizację starego kontynentu. Mitologia celtycka przeważnie dzielona będzie na trzy główne nurty, które powiązane są z trzema rodzajami kolejnych wierzeń uzależnionych od krainy geograficznej. Pierwsza z grup to mitologia goidelska, brytańska na samych wyspach oraz brytańska na kontynencie europejskim. Warto pamiętać także, że kultura Celtów i religie, które istniały w jej obrębie nie była ani ciągła ani też jednorodna jak w przypadku największych kultur, na przykład greckiej albo łacińskiej. Według obecnej, posiadanej przez nas wiedzy, każde z kolejnych plemion, które zamieszkiwało rozległy obszar wpływów celtyckich posiadało swoje osobne bóstwa, czy też tak zwane duchy miejsc. Bardzo niewiele spośród znanych nam obecnie bóstw było w czasie tym rzeczywiście czczonych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Mitologia celtycka

 
 

Share this Post