Właściwości

Druid w celtyckim społeczeństwie i kulturze sprawował szereg bardzo ważnych funkcji, odpowiedzialny był między innymi za sprawy związane z wiedzą oraz religią. Młodzież nauczana była o nieśmiertelności duszy, reinkarnacji, co najczęściej przekazywano poprzez wiersze, których trzeba było nauczyć się i kierować się ich słowami w życiu. Niektóre ze studiów trwać mogły nawet przez dwadzieścia lat, gdyż wiedzę przekazywano tylko i wyłącznie drogą ustną. Druidzi posiadali bardzo szeroką wiedzę o gwiazdach oraz ich ruchach, przyrodzie, mocach i bogach nieśmiertelnych. Ich zadaniem było także stanie na straży tradycji oraz głównych zasad moralności kolejnych przedstawicieli oraz poszczególnych członków plemienia.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Mitologia celtycka

 
 

Share this Post