Ba

Ba, to jeden z rodzajów duszy, według mitologii Egiptu czasów starożytnych właśnie taką formę przybierać mogła ludzka dusza. Po śmierci człowiek dalej mógł żyć w świecie umarłych, o ile zachowane jest jego ciała, stąd więc konieczna jest mumifikacja zwłok oraz o ile osoba zmarła nie prowadziła życia połączone z grzechem, które stałoby się podstawą do potępienia przed obliczem Ozyrysa, co jest jednoznacznym, z potępieniem i unicestwieniem. Od obowiązku zachowania takowego ciała stosowano kilka drobnych wyjątków. Dla dalszego istnienia Ba nie musiał zostać zachowane ciało osób, które poniosły śmierć bezpośrednio dla chwały narodu i kraju egipskiego, głównie w tym przypadku chodzić będzie o żołnierzy. Ponadto w odniesieniu do osób niższych klas społecznych, między innymi jeśli chodzi o służbę, wystarczającym elementem było zachowanie postaci w formie wizerunku, który na przykład umieszczany był w grobowcu możnych osób, którymi służyli za życia. Jak wierzono Ba takowych osób były cały czas związane z duszami możnych, którym miały one służyć także w życiu po śmierci. System ten obecnie wydawać mógłby się trochę nagiętym i naciąganym, takie jednak były ówczesne wierzenia. Ciekawostką jest jednocześnie fakt, że postaci dusz ludzkich przedstawiane są z głową człowieka, a ciałem ptaka. Jest to odwrotność do przedstawień postaci boskich, gdzie one posiadają głowy zwierzęce, jednak ludzkie tułowia.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Mitologia egipska

 
 

Share this Post