Bogowie

Egipt był miejscem, gdzie zawsze uznawano oraz wyznawano wielu bogów. Wyobrażenia ich dotyczące podlegały zmianom w zależności od tego jak klarowała się i rozwijała sytuacja polityczna, grupy dominujące miały w tym przypadku największy wpływ, nierzadko postaci bogów łączono ze sobą, czy też zmieniano ich formy. Do głównych wierzeń z wczesnego okresu zaliczyć będziemy mogli przede wszystkim pięć podstawowych grup charakterystycznych dla różnych terenów, co rozwinęło się z wcześniejszych miejscowych wierzeń. Do najważniejszych zaliczamy dziewiątkę, gdzie najważniejszy bóg to Atum, ósemkę, tutaj przoduje bóg słońca Re. W fazach końcowych, kiedy Egipt znajdował się już pod helleńskim panowaniem pozostało troje bogów, a mianowicie Ozyrys, Izyda i Horus, a oprócz nich także jeden z ich największych wrogów, Set. Każdy z części tejże triady posiadała swój własny ośrodek kultu, gdzie jednak Ozyrys wraz z Horusem bardzo często przedstawiani byli jako jedna postać, powodowało to jak widać zmierzanie coraz bardziej w kierunku monoteizmu. Jak wiadomo, wcześniejsze próby tego rodzaju czynione przez faraonów raczej nie udawały się.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Mitologia egipska

 
 

Share this Post