Mitologia egipska

Mitologia ta panowała w Egipcie aż do momentu pojawienia się dwóch bardzo silnych rywali, a mianowicie religii chrześcijańskiej i islamu, które powoli, jednak skutecznie wyparły stare wierzenia. Rozwijała się ona przez prawie trzy tysiące lat, gdzie przez ten okres ulegała znacznym przemianom. Wynikały one przede wszystkim z politycznych i społecznych ruchów władców, którzy mieli bardzo duży wpływ na ludzkie wierzenia. Dzięki ich staraniom w okresie ich panowania, czy też danych dynastii, dani bogowie posiadali większe przywileje oraz szacunek wśród ludzi niż innych. Niektórzy z władców próbowali nawet wprowadzać monoteizm, wywyższając pojedyncze bóstwa jako najważniejsze i najbardziej prawidłowe, jednak ruchy te prędzej czy później upadały, wierzenia egipskie są bowiem czysto politeistycznymi, gdzie największą rolę pełnią bogowie odpowiedzialni za najważniejsze aspekty ludzkiego życia. Egipcjanie posiadają swój własny boski panteon, gdzie postacie bogów przedstawiane są przeważnie z głowami zwierząt.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Mitologia egipska

 
 

Share this Post