Śmierć

Śmierć w egipskich wierzeniach i egipskiej mitologii będzie jednym z ważniejszych aspektów. Według tychże wierzeń ludzka dusza nie umiera wraz z ciałem, ale istnieje także po jego śmierci. Składa się ona z pięciu różnych elementów, które charakteryzują jej właściwości. W celu zachowania przez nią tożsamości o ziemskim życiu po śmierci ciała osób zmarłych są balsamowanymi oraz mumifikowanymi. Ciała takowe umieszczano tymczasowo w trumnach wykonanych z trzciny w bardzo ciepłych piaskach, co pozwalało na szybkie ich wysuszenie i jednocześnie zapobiegało niszczącemu procesowi rozkładu. Po tych czynnościach miejsce miał pogrzeb. W czasach późniejszych tworzone były groby drewniane, coraz bardziej rozbudowane reguły i rytuały powiązane z pochówkiem, sam sposób mumifikacji także stawał się coraz bardziej skomplikowanym. Balsamowanie zostało wynalezione w czasie panowania dynastii czwartej. W czasie tym usuwano wszystkie z miękkich tkanek, a miejsca powstałe wypełniane były natronem. Istotą rolę odgrywała tutaj księga umarłych, czyli zbiór mistycznych według Egipcjan tekstów w liczbie dwunastu, oprócz tego także rysunków i pieśni, które dopasowane były do osoby zmarłego, co miało ułatwić mu przedostanie się do świata zmarłych. W niektórych z grobów księga ta wymalowana jest bezpośrednio na ścianach. Według wierzeń późniejszych okresów, dusza osób zmarłych przeprowadzona jest przed oblicze Anubisa, a ciężar serca stanowić będzie zapis moralności.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Mitologia egipska

 
 

Share this Post