Mitologia grecka

Mitologia grecka to nic innego jak obszerny zbiór mitów, które przekazywane były przez starożytną grecką tradycję opowieści oraz zapisów dotyczących bogów, herosów i tak dalej. Oprócz tego podobnie jak inne mitologie, także ta charakterystyczna dla greków tłumaczyła pochodzenie i miejsce człowiek w świecie, jak i samo jego funkcjonowanie, stworzenie, historię i wiele, wiele innych aspektów ludzkiego życia, które są dla człowieka frapującymi. Bardzo często mitologia ta poruszać będzie życie bogów, opisując perypetie z niego właśnie wyciągnięte. Do najstarszych źródeł wiedzy o greckiej mitologii zaliczyć będziemy mogli jednocześnie dzieła Hezjoda oraz Homera. Mitologia stymulowała, czy też starała się artystyczną twórczość, co powodowało, że zaczęły pojawiać się całkowicie nowe wątki mające możliwość odzwierciedlania relacji pomiędzy ludźmi a bogami. Służyły one przede wszystkim do wskazywania granic, których śmiertelnicy nie mieli przekraczać, gdyż było to sprzeczne z naturą, czy też całkowicie niemożliwe dla człowieka. Mitologia grecka byłą tą, na której opierała się mitologia rzymska, a następnie kultura i dziedzictwo europejskie bardzo chętnie czerpiące właśnie z dorobku kulturowego tych dwóch cywilizacji i w dalszym ciągu będzie to widoczne w różnych przejawach społecznego życia.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Mitologia

 
 

Share this Post