Mitologia grecka

Mitologia grecka jest zbiorem mitów, które przekazywane były przez starożytną grecką tradycję w formie opowieści o bogach i herosach, które miały jednocześnie wyjaśniać miejsce człowieka na świecie oraz samo funkcjonowanie całego otaczającego ludzi świata, jak i jego stworzenie i historię. Z mitologii czerpano wiedzę na temat świata i rozwijano na tejże podstawie etyczne normy, które miały określać gdzie człowiek znajduje się w tym ściśle i z góry ustalonym porządku. Wiedza, która płynęła z mitów nie stanowiła jednak nigdy prawdy objawionej i otwarta była na szeroki dyskus, krytykę oraz polemikę. Zaś sama religia greków, jeśli można ją tym mianem określić, jest jedną z elementarnych części składowych mitologii i nie sposób o niej mówić w oderwaniu właśnie od mitów greckich. System wierzeń opierał się tutaj nie jak w większości dzisiejszych kościołów na jedności poglądów ale na jedności praktyk związanych z religią. Do najstarszych źródeł mitologicznej wiedzy zaliczyć będziemy mogli dzieła dwóch pisarzy, a mianowicie Homera oraz Hezjoda. Mitologia stymulowała twórczość artystyczną do tak daleko posuniętego stopnia, że w końcu zaczęły pojawiać się całkowicie nowe wątki, mające na celu odzwierciedlanie relacji zachodzących pomiędzy bogami, a ludźmi i służyły one głównie do określenia wyraźnych granic, które dla śmiertelników były nie do przekroczenia. Mitologia grecka weszła bezpośrednio do dziedzictwa kultury europejskiej, a miało to miejsce z powodu mitologii rzymskiej, która bardzo wiele z niej czerpała. W dalszym ciągu obie z nich dostępne są w wielu różnych przejawach społecznego życia, czerpią z niej niektóre z nauk, czy też sekt.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Mitologia

 
 

Share this Post