Mitologia grecka

Mitologia starożytnych greków jest jedną z lepiej zachowanych i bardziej popularnych mitologii, która przekazywana była przez antyczną tradycję w postaci opowieści o bóstwach i ich przygodach. Historie te między innymi wyjaśniają powstanie świata, los człowieka po śmierci oraz jego ściśle ustalone miejsce w hierarchii tego właśnie świata. Z mitologii z czasem czerpano także wiedzę na temat kolejnych elementów otaczającego świata i starano się rozwijać normy z zakresu etyki, które jeszcze dokładniej wyznaczały ludzkie miejsce. Wiedza, która płynęła z mitów nie stanowiła nigdy prawd objawionych i zawsze otwarta byłą ona na polemikę oraz krytykę – było tak gdyż wierzenia greckie nie bazowały na ortodoksji, czyli jedności poglądów, tylko na jedności praktyk wyznaniowych czyli ortopraksji. Najstarsze i jedne z najlepiej zachowanych źródeł greckiej mitologii to przede wszystkim dzieła, których autorstwo przypisywało będzie się Hezjodowi oraz Homerowi. Mitologia miało na celu stymulację twórczości artystycznej, co zakrojone było do tego stopnia, że ciągle pojawiały się całkowicie nowe wątki, których celem było odzwierciedlenie relacji składowych pomiędzy ludźmi a bóstwami.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Mitologia grecka

 
 

Share this Post