Okres bogów

Grecy, z resztą jak wiele innych ludów w czasach starożytnych, posiadali swój własny i unikatowy panteon bogów i różnego rodzaju bóstw, gdzie każdy z nich odpowiedzialny był za jeden z aspektów rzeczywistości. Między innymi bogini afrodyta odpowiedzialną była za miłosne pożądanie, Ares był bogiem wojny, a Hades podziemi, czy też śmierci. Niektóre z bóstw posiadały bardzo skomplikowaną i zawiłą osobowość oraz ich funkcje były wielorakimi. Istniały również bóstwa przypisane do danego rodzaju miejsc, między innymi bogowie rzek, nimfy opiekujące się lasami i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych. Najpotężniejsi z bogów byli ci, których grecy przypisali do największych i najważniejszych elementów świata. Między innymi Posejdon władał wodami, zeus król bogów rządził jednocześnie niebem i lądem, a Hades światem podziemnym. Byli oni spokrewnieni, a dokładniej mówiąc łączyła ich więź braterstwa. Dodatkowo mitologia wyróżnia ogromną ilość innych bytów, które nie są jednak zaliczane ani do grona bogów, ani zwykłych ludzi. Niektóre z nich istniały tylko i wyłącznie w świadomości społeczności lokalnych, czy też czczono je w wybranych i określonych miejscach, albo w przypadku konkretnych uroczystości. Wielkie miejsca oddawania czci, świątynie, poświęcano najważniejszym i najbardziej popularnym bogom, gdzie to właśnie na nich skupiały się greckie wierzenia. Wiele regionów z drugiej strony jednak posiadało własne miejsca kultu, gdzie czciło swoje lokalne, mniejsze bóstwa oraz herosów, czy też wielu, wielu innych tym właśnie podobnych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Mitologia grecka

 
 

Share this Post