Okresy

Jako, że występujące w materiałach źródłowych sprzeczności będą wykluczały jakiekolwiek możliwości bezspornego ustalenia czasu kolejnych wydarzeń mitologicznych dokładne ustalenie chronologii także jest trudne. Mity jednak pewne uporządkowanie posiadają, a dla łatwiejszego ich rozróżnienia podzielone są na trzy kolejne okresy, a mianowicie okres panowania bogów, okres współistnienia bogów z ludźmi oraz okres herosów, gdzie sama boska działalność jest wyraźnie ograniczona. Chociaż okres, w którym bogowie niepodzielnie panowali na ziemi, wydaje się jednym z najbardziej interesujących dla współczesnych badaczy, jednak dla starożytnych greków jednym z najważniejszych był okres herosów. Świadczyć będzie o tym między innymi mnogość jak i różnorodność samych tekstów.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Mitologia grecka

 
 

Share this Post