Pochodzenie mitów

Niektórzy ze starożytnych autorów, między innymi Herodot, głosili prawdę, że grecy całość swoich wierzeń zapożyczyli od kultury egipskiej. Chrześcijańscy pisarze twierdzili natomiast, że hellenistyczna kultura miała opierać się na Biblii jednak w formie bardzo mocno zniekształconej. W ostatnich wiekach w wyniku badań archeologicznych poglądy na temat pochodzenia mitów greckich zostały jednak całkowicie zweryfikowane. Z jednej strony widoczne są wskazania, że część bóstw, zarówno jak sam język grecki, wywodzić będą się od ludów indoeuropejskich. Na przykład grecki Zeus, utożsamiany będzie z wieloma innymi bóstwami. W innych przypadkach bliskie podobieństwo w charakterze i funkcjach poszczególnych bóstw będzie wskazywało właśnie na ich wspólne pochodzenie, jednak brak jakichkolwiek analogii lingwistycznych nie pozwala na jednoczesne stwierdzenie tego zjawiska. Badania materiałów źródłowych będą ujawniały wiele kolejnych warstw i nakładania się na siebie mitologii, wzbogacania jej o nowe wątki oraz przerabiania historii. Część naukowców cały czas oprócz źródeł indoeuropejskich oraz tych z terenu bliskiego wschodu uważa, że duży odsetek zapożyczeń pochodzić będzie od słabo znanych ludów z okresu prehellenistycznego, między innymi od Minojczyków. Teorie te będą wydawały się uzasadnione w szczególności w odniesieniu do bogiń matek. Dokładne określenie początków mitologii greckiej jest więc nie do końca możliwe, wiemy jednak, że jest to jedna z najlepiej zachowanych i znanych nam obecnie mitologii.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Mitologia grecka

 
 

Share this Post