Źródła

Wyróżnić będzie można naprawdę bardzo dużą grupę różnego rodzaju materiałów i tekstów źródłowych, które dały nam możliwość poznania greckiej mitologii oraz historii samej cywilizacji. Do tych pierwszych zaliczymy poezję okresów archaicznego oraz klasycznego, która tworzona była głównie na użytek obrządków religijnych, czy też uczt w bogatych domach. Wymienić będzie trzeba tutaj między innymi dwa słynne teksty przypisywane homerowi, a mianowicie Iliadę oraz odyseję, teksty Hezjoda, dramaty pisane przez takich słynnych greckich twórców jak Sofokles, Arystofanes i wielu, wielu innych tym, podobnych. Oprócz tego duże znaczenie ma praca poczyniona przez pierwszych historyków z prawdziwego zdarzenia, przede wszystkim Herodota oraz geografów, którzy zajęli się odwzorowywaniem rozkładu państw w starożytności i tym podobnymi zagadnieniami. Bardzo bogaty przekrój wiedzy na temat mitologii greckiej dawać będzie nam także hellenistyczna poezja, pozbawiona już akcentów religijnych, z czysto literackim charakterem, z której wyciągnąć można naprawdę ogromną ilość rzetelnych i przydatnych informacji.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Mitologia grecka

 
 

Share this Post